Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3
file name
created in page Jaarplan Samenwerking Algemeen 2016-2017
resource type
bibtex type
key publication Primary
title Leren van experimenteren: een PLG in pabo 3
creator Riaan Lous
date 2016/06/14
hyperlink https://scholenvoordetoekomst.wordpress.com/2016/06/14/leren-van-experimenteren-een-plg-in-pabo-3/
wikipage
booktitle
alt tag
chapter
organization
institution
address
location
journal
edition
publisher
howpublished
series
volume
number
crossref
description
subject