Water Technology
Duurzame technologie voor zoetwatervoorziening

We bevinden ons in een deltagebied, waar waterkwaliteit en watertechnologie een belangrijke rol spelen voor zoetwaterbeschikbaarheid voor industrie en landbouw. De groep Water Technology houdt zich bezig met waterkwaliteit, beschikbaarheid, waterhergebruik, terugwinning van grondstoffen uit water en zuiveringssystemen. De onderzoeksgroep bezit de juiste vakkennis, is onafhankelijk en werkt veel samen in regionale, nationale en internationale netwerken. Het technologische onderzoek spitst zich toe op vragen van verschillende belanghebbenden. Door in een vroeg stadium de belanghebbenden te betrekken in het project, wordt de meerwaarde van nieuwe technologie en de kans op implementatie aanzienlijk vergroot.

Missie
A regionale robuuste watervoorziening vereist een scala aan maatregelen, die passen bij de directe omgeving en geldende randvoorwaarden. De onderzoeksgroep Water Technology probeert meerdere oplossingen te vinden, zodat een integraal concept regionaal geïmplementeerd kan worden.
Doelstelling
We werken toe naar een duurzame regionale watervoorziening door gebruik te maken van terugwinning, hergebruik en technische oplossingen.
Lector
Hans Cappon
Contactpersoon
Emma McAteer
Water Technology

Onderzoekers

Kernprojecten

Bezig met laden…

Projecten

Bezig met laden…

Kernpublicaties

Geen publicaties.