Dow Benelux

Dow Benelux
Dow Benelux, vertegenwoordiger van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen, is een grote eindgebruiker van zoetwater – welke lange termijn doelen (o.a. maximaliseren van het hergebruik van proceswater) kan implementeren in overeenstemming met de omliggende stakeholder zoals het Waterschap, agricultuur en natuurorganisaties. Dow Benelux streeft naar een gesloten waterbeheer richting 2025. Dit houdt onder andere in het ontzien het gebruik van de drinkwatervoorziening, gebruik maken van regionale waterstromen en optimaal hergebruik.


De View-Navigation (VN) pagina's.

Dow Benelux, Dow Benelux