Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen

RWS.png

Droge zomers, natte winters, wateroverlast of juist watertekort. De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Waar moeten we ons op voorbereiden? Op juist te veel of juist te weinig water? Het antwoord is: op beide. Alle klimaatmodellen geven aan dat we ons dienen voor te bereiden op drogere zomers maar ook op nattere winters. Deze veranderingen hebben grote invloed op het waterbeheer maar ook op het landgebruik en inrichting van ons land.

De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt. Daarom wordt er water vanuit de Biesbosch naar Zeeland getransporteerd, om zo in de behoefte te voorzien van (drink) water voor huishoudens, landbouw en (petro) chemische industrie. Naast de watervraag is er ook sprake van wateroverschot/-last in bepaalde seizoenen. Zowel de zoet water beschikbaarheid als wateroverlastsituaties staan, als gevolg van de klimaatverandering, komende decennia steeds meer onder druk.

Op dit moment zijn we op een punt aangekomen waar de grenzen van het huidige waterbeheer bereikt zijn. Tijd dus om actie te ondernemen en met elkaar te werken aan een watersysteem dat gereed is voor de toekomst. Vanaf 2010 hebben 17 partijen, in een publiek-private samenwerking, de handen ineen geslagen en gekeken welke kansen en mogelijkheden er liggen in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Met elkaar zijn we tot een concept gekomen waarbij we bedreigingen omzetten in kansen zodat er een meerwaarde ontstaat voor de regio en de verschillende functies en partijen. Dit concept heet het Robuust Watersysteem: een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt, zoals verwoord in het ‘Bestuursakkoord Water’, maar ook in de toekomstvisie ‘Zeeland 2040’. De beschikbaarheid van zoet water in Zeeland is beperkt, daarom is er vanaf 2010 samen met 17 partijen aan oplossingen gewerkt. De partijen hebben een concept dat het Robuust Watersysteem is genoemd; een watersysteem dat voorsorteert op toekomstige ontwikkelingen, functies met elkaar verbindt en tevens beleidsdoelstellingen dichterbij brengt. Dit project is een continu proces met mogelijkheden voor verder onderzoek in kleinere sub-projecten en studentopdrachten.


Startdatum
april 29, 2016
Einddatum
augustus 31, 2020


Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
Projecten Robuust Watersysteem 28 juni 2016
Robust Water System - Next Steps 1 februari 2018 30 juni 2018 CLOSED FOR APPLICATIONS - The Province of Zeeland and HZ University of Applied Sciences, were two of many stakeholders that worked together in the past years on the topic of the Robust Water System in Zeeland, specifically Zeeuws Vlaanderen. Next year, the Province of Zeeland would like to continue with this project, with a focus on the future and how robust our local water system really is. For this project, the following steps have been highlighted:

We need to sketch an outline of the future of our Robust Water System to determine how future-proof it really is. This requires: - The map of the region should be updated as if all described project possibilities have already been executed (therefore all project details need to be strengthened. - In parallel, the criteria for robustness are set so that we can test the “future“ map against these criteria. - Lastly, determine which gaps still exist in relation to our ambitions and jointly define what is still required (and by when) to complete the desired picture

This project is suitable for native Dutch students only. For more information on this project please contact Hans Cappon or Emma McAteer.

BronnenBronnen gemaakt op deze pagina

  Pagina naam Titel Auteur(s) Datum
Integratie Kaart.png Bestand:Integratie Kaart.png Integratie Kaart Emma juni 28, 2016
Logos RWS.png Bestand:Logos RWS.png logos RWS Tessa mei 3, 2016
RWS.png Bestand:RWS.png Robuust watersysteem Tessa april 0030 JL

Alle bronnen voor dit project

  Pagina naam Titel Auteur(s) Datum
Bestand:Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.pdf Bestand:Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta.pdf Bestuursovereenkomst Zoetwatermaatregelen Zuidwestelijke Delta Anon april 1, 2015
Cluster - 1.png Bestand:Cluster - 1.png Cluster 1 Emma juni 28, 2016
Cluster - 2.png Bestand:Cluster - 2.png Cluster 2 Emma juni 28, 2016
Bestand:Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta.pdf Bestand:Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta.pdf Deltaprogramma 2016 - Werk aan de delta Anon september 2015
Bestand:Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren.pdf Bestand:Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren.pdf Een blauwdruk voor het behoud van de Europese wateren Europese Commissie november 14, 2012
Bestand:Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2.pdf Bestand:Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2.pdf Evaluatie en doorkijk Landschapsuitvoeringsplan2 Anon maart 2013
Bestand:GM-0052871.pdf Bestand:GM-0052871.pdf Haalbaarheid Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen Veen, van, M. Leenen, E.J.T.M. Twigt, W. Wattel, A.C. maart 19, 2012
Bestand:Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.pdf Bestand:Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.pdf Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Anon december 2009
Green Deal.png Bestand:Green Deal.png Green Deal Emma
H2020.png Bestand:H2020.png H2020 Emma juli 7, 2016
Integratie Kaart.png Bestand:Integratie Kaart.png Integratie Kaart Emma juni 28, 2016
Bestand:Internationaal gecoordineerd stroomgebiedbeheerplan schelde.pdf Bestand:Internationaal gecoordineerd stroomgebiedbeheerplan schelde.pdf Overkoepelend deel van het beheerplan van het internationale Scheldestroomgebiedsdistrict Anon december 18, 2015
Kaarten op tafel sessie.jpg Bestand:Kaarten op tafel sessie.jpg Kaarten op tafel sessie Emma juli 1, 2016
Bestand:Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Bestand:Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Kadernota herziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 Afdeling Ruimte juli 3, 2015
Bestand:LUP 2009.pdf Bestand:LUP 2009.pdf Landschapsuitvoeringsplan voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone Kwaliteitsteam Zeeland juli 2009
Lagen benadering.png Bestand:Lagen benadering.png Lagen benadering Emma juli 20, 2016
Legenda - Plan uitwerking.png Bestand:Legenda - Plan uitwerking.png Legenda - Plan uitwerking Emma juni 28, 2016
Legenda - Planuitwerking.png Bestand:Legenda - Planuitwerking.png Legenda - Planuitwerking Emma juni 28, 2016
Logos RWS.png Bestand:Logos RWS.png logos RWS Tessa mei 3, 2016
Bestand:Maatregelprogramma Schelde 2016-2021.pdf Bestand:Maatregelprogramma Schelde 2016-2021.pdf Maatregelprogramma Schelde 2016-2021 Anon december 2015
Bestand:Natuurbeheerplan Zeeland 2016.pdf Bestand:Natuurbeheerplan Zeeland 2016.pdf Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Anon februari 2016
Bestand:Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Bestand:Omgevingsplan Zeeland 2012-2018.pdf Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 Provincie Zeeland oktober 2012
Organisatie.png Bestand:Organisatie.png Organisatie Emma juli 7, 2016
Bestand:PBL 2015 WLO Landbouw 1687.pdf Bestand:PBL 2015 WLO Landbouw 1687.pdf Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving Cahier Landbouw Born, van den, G.J. Verrips, A. Bredenoord, H. Dam, van, J. Gaalen, van, F. Rijken, B. Schijndel, van, M. Sluis, van der, S. 2015
Bestand:PBL 2015 WLO Nederland-in-2030-en-2050 1558.pdf Bestand:PBL 2015 WLO Nederland-in-2030-en-2050 1558.pdf Nederland in 2030 en 2050 Manders, T. Kool, C. 2015
Project Partners.png Bestand:Project Partners.png Project Partners Emma juli 7, 0016 JL
RWS.png Bestand:RWS.png Robuust watersysteem Tessa april 0030 JL
Horizon2020 Resource Hyperlink 00114 Horizon2020 Emma juli 22, 2016
Bestand:Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur.pdf Bestand:Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur.pdf Richtsnoeren duurzame ontwikkeling Europese Aqua Cultuur Anon april 29, 2013
Bestand:SGBP Schelde 2016-2021.pdf Bestand:SGBP Schelde 2016-2021.pdf Stroomgebiedbeheerplan Schelde Anon december 2015
Stakeholders.jpg Bestand:Stakeholders.jpg Project Partners Emma juli 1, 2016
Stakeholders2.jpg Bestand:Stakeholders2.jpg Project Partners Emma juli 1, 2016
Bestand:Strategienota 2015-2021.pdf Bestand:Strategienota 2015-2021.pdf Zeeuws en betaalbaar (Strategienota 2015-2019) Anon 2015
Bestand:Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten.pdf Bestand:Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten.pdf Verslag over de toetsing van het Europese beleid inzake waterschaarste en droogten Anon november 14, 2012
Bestand:Visie 2050.pdf Bestand:Visie 2050.pdf Visie 2050: Een langetermijnstrategie voor Vlaanderen Anon 2015
Bestand:Waterbeheerplan 2016-2021.pdf Bestand:Waterbeheerplan 2016-2021.pdf Waterbeheerplan 2016-2021 Anon november 2015