Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat, als eigenaar van het Kanaal Gent-Terneuzen, voert projecten zoals de aanleg van Nieuwe Sluis bij Terneuzen en heeft daarmee invloed en impact op het regionale watersysteem. Rijkswater staat participeert actief in het identificeren van kansen voor optimalisatie van het watersysteem. Rijkswaterstaat ziet op dit moment in tijd geen concrete aanhakingspunten met het Robuust Watersysteem. Binnen Zeeuws Vlaanderen spelen de ontwikkelingen rond de aanleg van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen en het opstellen van de Agenda van de Toekomst. Beide trajecten kennen echter een sterke eigen dynamiek wat de kansen voor het Robuust Watersysteem op dit moment sterk minimaliseert. Mogelijk kan in de toekomst het Robuust Watersysteem een rol spelen in het verziltingsvraagstuk.


De View-Navigation (VN) pagina's.

Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat