Provincie Zeeland

Provincie Zeeland
De Provincie Zeeland is de sponsor en aanjager van de implementatie van het Project Robuust Watersysteem vanuit een nationaal (Delta Programma Zoetwater) en regionaal (economische groei en vitaliteit van de regio) perspectief. De Provincie onderstreept het belang van een Robuust Watersysteem ten behoeve van een vitale regio. Daarnaast ziet de Provincie ook een rol weggelegd voor het Robuust Watersysteem wat betreft het uitvoeren van beleidsdoelen; klimaat adaptatie, economische ontwikkeling (innovatie en vestigingsklimaat), duurzaamheid (Circulaire Economie), efficiënt natuurbeheer, uitbouw kennisontwikkeling (Zeeland als Living Lab en Proeftuin) en de samenwerking over de grens.


De View-Navigation (VN) pagina's.

Provincie Zeeland, Provincie Zeeland