Zeeland Seaports

Zeeland Seaports
Zeeland Seaports, de regionale haven en infrastructuur ontwikkelaar, heeft de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling van het Maintenance Value Park en het Valuepark Terneuzen. Daarnaast runt Zeeland Seaports het Multi Utility Provider project. Alle activiteiten kennen een sterke water component en komen overeen met de doelstellingen van het Robuust Watersysteem. Zeeland Seaports wil kunnen inspringen op de huidige en toekomstige vraag vanuit bedrijven naar het (water)duurzaam inrichten van de haven/bedrijventerreinen. Vooralsnog ziet men geen concrete aanhakingsmogelijkheden maar men blijft de ontwikkelingen omtrent het Robuust Watersysteem volgen.


De View-Navigation (VN) pagina's.

Zeeland Seaports, Zeeland Seaports