Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen
Het regionale Waterschap Scheldestromen speelt een cruciale rol binnen het Robuust Watersysteem met betrekking tot het laten oplijnen van geplande investeringen en operationele budgetten die een bijdrage kunnen leveren aan de implementatie van het Robuust Watersysteem. Het gaat hierbij om watersysteem management evenals grensoverschrijdend watermanagement in relatie met de Provincie Vlaanderen. Daarnaast spelen de duurzaamheidsprogramma's binnen de stedelijke waterketen en afvalwaterzuivering faciliteiten in overeenstemming met de omliggende industrie. Het Waterschap is bereid in cofinanciering te voorzien binnen een volwaardige samenwerking tussen de partners in de regio. Dit vereist het opnieuw bekijken van de eigen kerntaken wat betreft de (maatschappelijke) verantwoordelijkheden.


De View-Navigation (VN) pagina's.

Waterschap Scheldestromen, Waterschap Scheldestromen