ZLTO

ZLTO
De ZLTO, vertegenwoordiger van de regionale landbouw, is een grote stakeholder in

het rurale gebied. Hierdoor kan de ZLTO kansen identificeren voor het optimaliseren van het lokale watermanagement systeem zoals het ondergronds opslaan van water in samenwerking met het Waterschap maar ook in lijn met de zoetwater leveringsinitiatieven zoals ondernomen door Evides Industriewater en Dow Benelux. De ZLTO wil de zoetwatervoorziening voor de landbouw borgen; concrete initiatieven en locaties binnen de GO-Fresh-, Stuwtjes- en waterbergingsoever trajecten liggen bij de agrariërs. Daarom treft men hieronder vooralsnog een lege kaart aan als het gaat om de projecten, planuitwerkingen en ontwikkelingen.


De View-Navigation (VN) pagina's.

ZLTO, ZLTO