HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences
Op de HZ wordt veel praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Bij dit type onderzoek staat de vraag vanuit de beroepspraktijk centraal. Vraagstukken worden onderzocht door lectoren, docentonderzoekers, professionals uit de praktijk en studenten. Verworven kennis uit het onderzoek levert nieuwe inzichten op, wat kan leiden tot innovaties en zelfs nieuwe producten voor het werkveld. Voor de leefbaarheid in deltagebieden zijn watervoorziening, waterzuivering en het terugwinnen van grondstoffen dus belangrijke thema's. Ze vragen om speciale technieken voor hergebruik en zuivering van water. Onderzoeksgroep Water Technology houdt zich bezig met dit soort vraagstukken en richt zich op ontziltingstechnieken, hergebruik van waterstromen en het toepassen van systemen die waterkwaliteit en -kwantiteit monitoren en regelen.


De View-Navigation (VN) pagina's.

HZ University of Applied Sciences, HZ University of Applied Sciences