Zorg Coöperatie Biggekerke

De dorpraad in Biggekerke heeft het druk. De plannen voor de Multifunctionele Accommodatie beginnen vorm te krijgen. Het wordt een mooi en duurzaam gebouw. Duurzaam in technische zin. Maar ook duurzaam op een sociale manier. Niet alleen komen in het gebouw meerdere functies samen; ook de mogelijkheden om nog meer met en voor elkaar te doen worden verkend. Uit gesprekken die eerder zijn gevoerd met dorpsgenoten bleken er veel initiatieven te bestaan om elkaar een handje te helpen. Voor jong en oud; diverse vrijwilligers zetten zich in om goed voor elkaar te zorgen. Om nu te kijken hoe al deze initiatieven misschien nog beter op elkaar afgestemd kunnen worden, en om te kijken wat de wensen en mogelijkheden van de inwoners zijn id de dorpsraad een traject gestart om na te denken over de opzet van een mogelijke zorg coöperatie. Wellicht lijdt dit tot ook tot goede ideeën voor activiteiten die in de MFA georganiseerd kunnen worden.


Startdatum
januari 16, 2017
Einddatum
Startdatum: 16 januari 2017
Einddatum:
Afdeling: MO
Trekker: Dorpsraad Biggekerke
Partners: HZ University of Applied Sciences, Zeeuwse Huiskamer, Lisette Kaashoek
Kosten:
Budget:
Toelichting:
Deelnemers

Geen deelnemers.