Jeugdmonitor Zeeland 

De Jeugdmonitor Zeeland is een gezamenlijk initiatief van de provincie, de gemeenten en een aantal maatschappelijke organisaties in Zeeland. Het doel van dit onderzoek is ontwikkelingen van de Zeeuwse jeugd inzichtelijk te maken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. In de Jeugdmonitor Zeeland worden sinds 2001 gegevens verzameld over de gezondheid en leefwereld van jongeren. Thema’s in dit onderzoek zijn welzijn, relaties, sport, veiligheid, pesten, school en leefstijl. De laatste meting onder derdeklassers in het voortgezet onderwijs was in 2015. Het onderzoek wordt in 2021 voor de vijfde keer gehouden. Gelijktijdig met het onderzoek van de Jeugdmonitor vindt de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van de GGD plaats onder tweede- en vierdeklassers.

Privacy

De leerlingen van klas 3 worden in de periode van 4 oktober t/m 26 november 2021 gevraagd om klassikaal een online vragenlijst in te vullen. Leerlingen hoeven hun naam niet in te vullen. Er wordt alleen gevraagd naar postcodecijfers. De onderzoeksgegevens worden geanonimiseerd. Uiteraard staat de privacy van onderzoeksgegevens bij het HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving hoog op de agenda. Ook voor dit onderzoek werkt het kenniscentrum volgens de wet AVG – meer informatie vind u in onze privacyverklaring.

Resultaten

De uitkomsten van het onderzoek in 2021 zullen in het voorjaar van 2022 beschikbaar komen op de website van HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving. De resultaten op schoolniveau zijn alleen inzichtelijk voor de school zelf. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt als bouwstenen voor het gemeentelijk en provinciaal beleid, maar ook voor bijvoorbeeld het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op de scholen.