Publicaties Kunst en cultuur

HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving onderzoekt in monitors en verdiepende onderzoeken hoe het staat met de erfgoed- en cultuursector in Zeeland. Alle publicaties rond de thema’s 'Kunst en cultuur' zijn hier te vinden.

ZS-werkgelegenheid-zeeuwse-cultuursector.jpg

11 maart 2022

Werkgelegenheid in de Zeeuwse cultuursector

Cultuur is een kernwaarde in de bepaling en beleving van de Zeeuwse identiteit. Dit artikel biedt inzicht in de economische waarde van cultuur - naast de culturele en maatschappelijke waarde.

  • Arbeidsmarkt
  • Cultuur
  • Economie
  • Monitoring
ZS-evaluatie-monumentenwacht-2019.jpg

30 april 2020

Evaluatie Monumentenwacht 2019

Er is hoge klanttevredenheid bij de abonnees van de Monumentenwacht van Erfgoed Zeeland; zowel de organisatie als de inspecties worden met een 8,1 beoordeeld. Doel van dit onderzoek was om de abonnees beter te leren kennen en te ontdekken op welke wijze Erfgoed kan inspelen op de wensen van haar abonnees. Een publicatie i.s.m. Nel Verhoeven Onderzoeksconsulent.

  • Verdieping
  • Cultuur
  • Vrije tijd en toerisme