Samenwerking

Eén plus één is soms meer dan twee. Als kenniscentrum geloven wij in samenwerking en in het delen van onze data, ervaring en expertise. Wij zullen, naast ons eigen vaste werkprogramma, als partner actief betrokken zijn in de Zeeuwse Data Alliantie waarin de Provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen, GGD, UWV en andere Zeeuwse partijen deelnemen. Door samen te werken gaan we zo effectief en efficiënt mogelijk de maatschappelijke opgaven in Zeeland aan, door middel van bundeling van data, expertise en informatie. Zo dragen wij bij aan de toekomst van Zeeland.

In 2021 richt HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving zich op kennis-, informatie- en datadeling op het gebied van de arbeidsmarkt en het sociaal domein.Onderwerpen