Jaarverslag 2019

Hieronder staat een toelichting over een vijftal onderwerpen uit het jaarverslag. Het volledige verslag kunt u inzien via deze link: Jaarverslag BSC 2019.

1 Onderzoeksportfolio

Science in Residence (SiR)

Ontwikkeling van living labs in Zeeuwse gemeenten:

 • SiR Veere ontwikkelt zich naar een structureel partnership tussen gemeente Veere en HZ;
 • Minor Fit for the Future voor externen (zie hieronder) speelt hierin een hoofdrol;
 • In de Gemeente Vlissingen wordt een partner voor SiR.

SCITHOS (Smart City Hospitality)

In het kader van samenwerking met onder meer Breda University of Applied Sciences zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd:

 • een game gemaakt voor het simuleren van toeristenstromen;
 • een model gemaakt om dergelijke simulaties op te zetten;
 • een werkend prototype opgeleverd, en gepresenteerd in Wenen.

I-KNOW-HOW

Samen met partners uit Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wordt een kennissysteem ontworpen en gebouwd waarin geleerde lessen over kanker en re-integratie in het werkproces zichtbaar worden gemaakt. Dit is een Interregproject gestart begin 2019 met een looptijd van 3.5 jaar.

 • Interviews een een start gemaakt met de analyse volgens EMM en Social Theorie;
 • Een 2D-spel is als eerste prototype opgeleverd;
 • Een begin is gemaakt met de opzet van een 3D-spel, waarin de lessen zijn na te spelen en de gevolgen daarvan duidelijk worden.

RWS/HWBP

In het kader van de ontwikkeling van de kennissystemen (BOKS) zijn de onderstaande activiteiten uitgevoerd:

 • Er zijn eerste afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat Zee en Delta over het beheer van de wiki's;
 • Kennissysteem over de Oosterschelde is in concept gereedgekomen. Zie deze pagina en verder;
 • Kennissysteem over zeegras is aangevuld met ongeveer 100 nieuwe artikelen en documenten.

Minor Fit for the Future voor externen

De minor Fit for the Future voor externen is bedoeld om professionals te scholen met nieuwe skills (conceptueel denken, kritisch reflecteren en verbinden) om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen voor wicked problems:

 • Gestart met een eerste groep van 7 deelnemers;
 • Organisatie versterkt om klaar te zijn voor meer groepen, waaronder gemeente Veere in het kader van Science in Residence.

Het Nieuwe Samenspel

Een serious game om samen met stakeholders een lokaal, wicked probleem aan te pakken:

 • Bijdrage aan de ontwikkeling van het spel d.m.v. inbrengen Sociale Theorie;
 • Digitale kennisomgeving gebouwd in het projectenportfolio voor het vastleggen van het verloop en uitkomsten van een spel en overkoepelende geleerde lessen.

Dementie

Een holistische benadering van dementie op Schouwen-Duiveland:

 • Twee kernen onderzocht aan de hand van de Sociale Theorie;
 • Versterken samenwerkingsverbanden in kernen.

Mobiliteit Schouwen-Duiveland

Ondersteuning van het platform SD op Weg:

 • Volgens EMM/ST-aanpak inzicht gegeven in te varen koers;
 • Inhoud gegeven aan op te richten mobiliteit-entiteit.

HZ Green Office

Het HZ Green Office is opgericht, met als doel verduurzaming van de school in termen van onderwijs en onderzoek, operationele processen en community-based projecten en evenementen. De HZ zelf dient hierbij als living lab/ proeftuin voor verduurzaming. Er wordt gewerkt vanuit een actiegerichte benadering, wat uitstekend past bij EVM.

2 Samenwerkingsverbanden

Het kenniscentrum EVM heeft in 2019 met de onderstaande interne en externe organisaties samengewerkt.

Interne samenwerking

 • Samenwerking met alle lectoraten, met name die van het domein Techniek, om de uitkomsten van het onderzoek vast te leggen in het Projectenportfolio en de DeltaExpertise-site. Bijvoorbeeld: Vitale infrastructuur, Meerwaarde met mosselen, FRAMES, SAIL;
 • Voor het Kenniscentrum Kusttoerisme is een nieuwe website geïmplementeerd als een subwiki binnen het Projectenportfolio;
 • Een nieuwe skin (vormgeving wiki) gemaakt en opgeleverd om de bruikbaarheid van de wiki voor gebruikers te verhogen;
 • Interdisciplinaire living labs voor minor Becoming Fit for the Future, minor Fit for the Future, master River Delta Development, Honours Programme;
 • Uren voor begeleiding van interdisciplinaire studententeams in de minor Becoming Fit for the Future beschikbaar gemaakt ("uren volgen de student" in plaats van dat die uren bij de opleiding blijven staan);
 • Voorlichting minoraanbod op Learn;
 • Ontwikkeling van maatschappelijk relevante programmalijnen en professionaliseringsaanbod tot Facilitator of Change door regieteam met leden uit alle HZ-domeinen;
 • Realisatie Onderwijs=Onderzoek en interdisciplinair samenwerken (HZ instellingsplan 2018-2021) door middel van de minor Becoming Fit for the Future, minor Fit for the Future, master River Delta Development en het Honours Programme.
 • Vanuit het HZ Green Office (HZ GO!) wordt samengewerkt met alle opleidingen van de HZ, alle ondersteunende diensten en met de minor BFF; het HZ GO! heeft een multi-, inter- en transdisciplinaire aanpak.

Externe samenwerking

 • Rijkswaterstaat Zee en Delta: ontwikkeling kennissystemen (wiki's) voor intern en extern gebruik;
 • Deltares: afspraken om de digitale systeemrapportage Grevelingen op de DeltaExpertise-site te publiceren;
 • Breda University of Applied Sciences: SCITHOS;
 • Arteveldehogeschool (Gent): I-KNOW-HOW;
 • ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland: I-KNOW-HOW en Dementie;
 • Interdisciplinaire living labs voor de minor Fit for the Future, master River Delta Development en het Honours Programme;
 • Verbonden aan de minor Fit for the Future samenwerking met Interreg project Circulair Onderhoud, KIC/ MPI;
 • Ontwikkeling van boek over Sociale Theorie samen met Solidarity University;
 • Vanuit HZ GO! wordt samengewerkt met vele lokale partners, bedrijven, gemeenten, provincie, Zeeuwse Bibliotheek, NGO's en Stichtingen (Doe Mee Verlos de Zee, SSV, Good Planet Belgium, Cultuurwerf, Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland, Cycle Hub, Rotary Goes-Reimerswaal) en met green offices van andere onderwijsinstellingen.

3 Betekenis voor onderwijs en scholing

 • Deelname minor Becoming Fit for the Future: 39 studenten in semester 1 en 65 studenten studenten in semester 2, 25 docenten / onderzoekers;
 • HZ Green Office: in 2019 (het jaar van oprichting) hebben ongeveer 200 studenten meegewerkt aan projecten van HZ GO! (afvalscheiding HZ and student campus, duurzame mobilititeit, monitoring plastic waste, student garden) of evenementen bezocht die (mede-) georganiseerd werden vanuit HZ GO! (beach cleanups, clothes swaps, Green Fest, Sustainable Fashion Show, Climate Change Documentary Day, Finding Roots, River Scheldt Youth Parliament, YESC, SSV stakeholder day, Duurzaamheidsfestival Zeeland, ...). Studenten zijn voornamelijk nog afkomstig van het domein Technology, Water and Environment en het domein Business, Vitality and Hospitality.
 • Honours Programme: 14 HZ-studenten van alle drie de domeinen.

4 Kennisontwikkeling binnen onderzoeksdomein

5 Valorisatie naar beroepspraktijk & maatschappij

Alle activiteiten van KC-EVM zijn gericht op valorisatie door de inzet van EMM en de sociale theorie van een duurzame, samen lerende maatschappij. De expertise wordt ingezet in de projecten en de projecten worden gebruikt voor de aanscherping van onze kennis over valoriseren. Dit is expertise management, de modus operandi van het KC-EVM.

6 BMO-indicatoren onderzoek

Percentage marktactiviteiten, innovatie en onderzoek

Publiceren

Impact en waardering beroepspraktijk

Bijdrage lectoraat aan curriculum

Referenties