Semantic library

Met het semantic library scenario wordt de data- en infomatiebehoefte (zie ook de DIKW piramide) in een bepaald domein voorzien. Zowel Level 1 (L1, de theorie) als Level 2 ( L2, de praktijk) worden hierbij betrokken. Een semantische library wordt gerealiseerd met de Simple Knowledge Organization System (SKOS) waarmee op een semantische wijze thesauri en soortgelijke kennissystemen worden gerealiseerd.

Referenties