Body of Knowledge and Skills opbouwen en benutten

Een Body of Knowledge & Skills (BoKS) kan op verschillende manieren worden opgebouwd, namelijk vanuit:

  • De casusstudie, het documenteren van het project en de uitkomsten van een concrete casus, typisch uitgevoerd in een living lab;
  • De empirische cyclus, generalisatie (model/theorievorming) uit concrete casussen (inductiestap) en vervolgens weer mogelijkheden voor verdieping zien in nieuw uit te voeren caststudies (deductiestap). Deze empirische cyclus herhaalt zich waarmee op een structurele wijze BoKS-en voor diverse domeinen worden opgebouwd;
  • Een semantic library: een vorm van informatievoorziening (knowing that-kennis) waarbij concepten onderling aan elkaar worden gerelateerd en worden onderbouwd met feiten en voorbeelden;
  • Reverse engineering: semi-automatisch een expertisesysteem opbouwen dat verder kan groeien op bases van eerder genoemde manieren om een BoKS op te bouwen. Reverse engineering gaat uit van bestaande documenten.