Reverse engineering

Het reverse engineering scenario heeft als doel zo snel mogelijk een basis expertisesysteem (body of knowledge) op te zetten voor een nieuw domein. Vaak heeft er al onderzoek plaatsgevonden waarvan de resultaten zijn neergeslagen in een aantal documenten zoals rapporten en artikelen. Het scenario omvat twee stappen:

  1. Het opzetten van een bescheiden thesaurus voor het domein. Zie het semantic library scenario voor de aanpak. In sommige gevallen bestaat een thesaurus voor het domein al. De Thesaurus Zorg en Welzijn is hiervan een goed voorbeeld. In andere gevallen zal zelf een thesaurus moeten worden ontwikkeld. In eerste instantie is een thesaurus met een omvang van 100 à 200 concepten afdoende. De Power Thesaurus kan hierbij als inspiratiebron fungeren.
  2. Het destilleren van herkenbare situaties uit het bronmateriaal (rapporten, artikelen, etc.). Een herkenbare situatie bestaat uit een aantal entiteiten (actoren van vlees en bloed, maar ook natuurlijke systemen) met een gemeenschappelijke doelstelling (door actoren geformuleerd, of zelf-reproductie voor natuurlijke systemen). De herkenbare situaties kunnen in een sessie met belanghebbenden en deskundigen boven water worden gehaald. Het aantal herkenbare situaties is afhankelijk van de omvang van het domein. Een vuistregel is in eerste instantie uit te gaan van 20 à 40 situaties. Deze situaties (contexten) worden vervolgens omschreven in enkele alinea's tekst.

De thesaurus vormt de lijm tussen herkenbare situaties en het bronmateriaal, nog afgezien van het feit dat een thesaurus eveneens de begrippen in het domein en de relaties met andere begrippen formeel vastleggen. De semantische zoekmachine zorgt voor de semantische koppeling tussen bronmateriaal en herkenbare situaties, d.w.z. de meest relevante bronnen worden automatisch gekoppeld aan een bepaalde situatie.

Hiermee is het initiële werk aan het expertise systeem afgerond en kan systematisch worden gewerkt aan het verder construeren van een body of knowledge met het empirische cyclus scenario.

Referenties


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Body of Knowledge and Skills opbouwen en benutten, Notities driewekelijkse voortgangsoverleggen, Prioriteiten systeemontwikkeling