Procesbegeleiding

Living labs faciliteren binnen HZ-clusters

Het kenniscentrum faciliteert en coacht stakeholders in het proces om gezamenlijk breed gedragen verbeteringen te vinden voor hun maatschappelijke uitdagingen. Deze maatschappelijke uitdagingen noemen we ook wel living labs, en bieden een rijke leeromgeving voor de (aanstaande) professional en betrokkene uit de situatie. Het aanpakken van deze uitdagingen vindt plaats onder deskundige begeleiding van een procesbegeleider.

Samen met procesbegeleiders vanuit de HZ-clusters willen we onze expertise over het begeleiden van living labs uitbreiden en verdiepen. Daarvoor werken we aan het volgende:

  • De procesbegeleiders draaien mee in living labs en doen ervaring op met het opzetten daarvan;
  • De procesbegeleiders worden getraind in 'systeemdenken' en EMM;
  • De procesbegeleiders vergroten hun inhoudelijke kennis aan de hand van het living lab.

Leren van elkaars good en bad practices

In het kenniscentrum willen we leren van de ervaringen van de procesbegeleiders. Door regelmatig met elkaar good en bad practices te analyseren kunnen we de geleerde lessen benutten voor het opzetten van toekomstige living labs en onderwijsprogramma's. In dat kader werken we aan de volgende zaken:

  • Over het proces: hoe zet je een living lab op en houd je het in stand?
  • Opgedane inzichten en ervaringen borgen in een BoKS benutten voor (nieuwe) living labs;
  • De procesbegeleiders werken aan het verbinden van living labs, clusters en opleidingen (vanuit het perspectief Onderzoek = Praktijk = Living lab = Leeromgeving = Onderwijs);
  • In het kenniscentrum analyseren we zowel procesgerelateerde ervaringen als inhoudelijke nieuwe inzichten, en zoeken we naar verbeteringen voor uitdagingen binnen het maatschappelijke thema "Samenwerkende Samenleving in een Duurzame Dynamische Delta";
  • Rationale en visie op co-creatie (waar we aan werken en hoe we dat doen) beschrijven;
  • We publiceren op tal van praktijkgerichte en wetenschappelijke podia over opgedane ervaringen en inzichten.

 Overzicht van living labs

Living Lab Thema / focus  Locatie Procesbegeleider(s)
Scholen voor de Toekomst Onderwijs / educatie Zuidwest Nederland Marjan, Gabriëlle
Integraal kindcentrum Educatie Zoutelande Carlien
Tandem van basisscholen Educatie Zeeuws-Vlaanderen Carlien, Gabriëlle
Inrichting gefuseerde basisscholen Educatie Westkapelle Carlien
Science in Residence Duurzame samenleving Gemeente Veere Hans, Ingrid
Duurzame huizen Circulaire economie Gemeente Veere Ingrid
Wonen en zorg Welzijn Gemeente Veere Hans, Petra
Overleven met Kanker Eigen kracht van en relaties tussen de betrokkenen Gemeente Veere Hans, Petra
Dementie Eigen kracht van en relaties tussen de betrokkenen Gemeente Veere Hans, Petra

Planning studiedag

Ma.mo. Ma.mi. Di.mo. Di.mi. Woe.mo. Woe.mi. Do.mo. Do.mi. Vr.mo. Vr.mi.
Carlien NIET - pabo NIET - pabo MISSCHIEN - vrije dag MISSCHIEN - vrije dag MISSCHIEN - geeft soms les MISSCHIEN - geeft soms les MISSCHIEN - geeft meestal les MISSCHIEN - geeft meestal les WEL WEL
Edward
Gabriëlle MISSCHIEN - regelmatig in overleg MISSCHIEN - regelmatig in overleg MISSCHIEN - regelmatig in overleg MISSCHIEN - regelmatig in overleg NIET - meestal in overleg NIET - meestal in overleg WEL WEL WEL WEL
Hans WEL WEL WEL WEL WEL WEL WEL WEL WEL WEL
Ingrid WEL WEL - m.u.v. 14+28-02 MISSCHIEN MISSCHIEN - liever niet MISSCHIEN - liever niet WEL - geeft les van 10-12 WEL NIET NIET
Paul NIET NIET MISSCHIEN MISSCHIEN WEL WEL WEL WEL WEL WEL
Petra