Jeugdmonitor Zeeland

120 Minicamping de Ark 060517.jpg

Jeugdmonitor Zeeland brengt trends en ontwikkelingen in beeld over jeugdigen in de vroege kindertijd, basisschoolperiode, adolescentie en jongvolwassenheid. De vier deelonderzoeken zijn:

  • Ouders Jonge Kinderen (3-4 jaar)
  • Primair Onderwijs (groep 6)
  • Voortgezet Onderwijs (klas 3)
  • Jongvolwassenen (21-23 jaar)

Doel

In Jeugdmonitor Zeeland worden de ontwikkelingen bij kinderen, jongeren en de rol daarbij van ouders/gezin, school en omgeving gemonitord. De focus ligt op factoren die van invloed zijn op hoe kinderen in Zeeland opgroeien. Het gaat daarbij om factoren die gerelateerd zijn aan kinderen zelf; de opvoeding door hun ouders of verzorgers; en de sociale, fysieke en digitale context waarin ze opgroeien. De resultaten van Jeugdmonitor Zeeland voeden het gesprek over een effectief integraal jeugdbeleid in de gemeente. Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving bespreekt de resultaten met het werkveld en publiceert de bevindingen in (thema)rapporten.

Opdrachtgever

Jeugdmonitor Zeeland maakt onderdeel uit van het takenpakket van ZeelandScan (2018-2021). De monitor is een opdracht van de dertien Zeeuwse gemeenten. De onderzoeken worden afgenomen in samenwerking met onderwijsorganisaties, GGD Zeeland, Robuust en overige instellingen die op het gebied van jeugd werkzaam zijn. Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer van de onderzoeken van Jeugdmonitor Zeeland.

Periode

Jaarlijks worden jongeren gevraagd om een vragenlijst in te vullen in het kader van Jeugdmonitor Zeeland. Het onderzoek wordt door Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving uitgevoerd, herhaalt zich en loopt inmiddels al twintig jaar. Hierdoor worden de resultaten steeds waardevoller, omdat langdurige trends en ontwikkelingen over jongeren in Zeeland almaar scherper worden. In het najaar van 2021 is het onderzoek onder derdeklassers van het voortgezet onderwijs uitgevoerd.

Onderzoekscyclus.png

Publicaties

Ouders van jonge kinderen in Zeeland ontvangen meer hulp bij de opvoeding en beoordelen de gezondheid van hun kind steeds positiever. Dat en meer resultaten bespreken we in de rapportage van het onderzoek Ouders Jonge Kinderen 2020.

Publicatie: Ouders Jonge Kinderen 2020 - Trends op hoofdlijnen | 15 juli 2021

In het kader van de Media Ukkie Dagen doken we in de resultaten van het onderzoek Ouders Jonge Kinderen 2020. Het artikel bespreekt de mediaopvoeding van Zeeuwse ouders. We vergeleken de regionale cijfers met de landelijke uitkomsten van de monitor 'Iene Miene Media'.

Artikel: Swipen en streamen: zo gaan Zeeuwse ouders daar mee om | 26 maart 2021

Sinds 2001 brengt de Jeugdmonitor Zeeland de leefwereld van de Zeeuwse jeugd in kaart. Jeugdmonitor Zeeland strond stil bij dit jubileum door de belangrijkste inzichten uit de afgelopen twintig jaar te bundelen en samen te vatten in een jubileumpublicatie.

Publicatie: 20 jaar Jeugdmonitor Zeeland | 12 februari 2021

Als bijdrage aan de themapublicatie van lectoraat Healthy Region schreven we over de invloed van corona op de opvoeding van jonge kinderen in Zeeland. De resultaten van het onderzoek Ouders Jonge kinderen 2020 zijn hiervoor gebruikt.

Publicatie: Opvoeden en corona | 26 januari 2021

Onderzoeksverantwoording: per deelonderzoek van Jeugdmonitor Zeeland is er een onderzoeksverantwoording beschikbaar. Hierin is meer te vinden over de respons, afname van vragenlijsten etc.

Meer informatie

Contactpersoon voor Jeugdmonitor Zeeland is Jolanda van Overbeeke (j.van.overbeeke@hz.nl).