Route 04- Duurzaam wonen

Doelstelling: Een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving

Strategie:

We willen als gemeente Veere een duurzame en aantrekkelijke woonomgeving zijn. Woningen zijn daarom duurzaam en energieneutraal. Daarnaast is het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Dat de toegang tot voorzieningen op pijl blijft. En dat jongeren de gelegenheid krijgen om in de gemeente Veere te kunnen of blijven wonen.

Woningen veroorzaken 35% van de CO2-uitstoot in Veere, als je alleen kijkt naar de gebouwde omgeving komt dit op 60% van het geheel.

Het is allereerst nodig dat we zo veel mogelijk energie besparen en dat alle woningen zo snel mogelijk duurzaam en energieneutraal worden. Dit betekent ook dat fossiel aardgas uit de woningen verdwijnt en huizen duurzaam worden verwarmd.

Alle nieuwe woningen zijn daarom levensloopbestendig, duurzaam en energieneutraal.

Een grote opgave ligt er bij het levensloopbestendig, duurzaam en energieneutraal maken van bestaande woningen. Hier hebben we als gemeente weinig invloed op en dit kunnen we als gemeente zeker niet alleen. We willen inwoners en woningcorporaties over de streep te trekken om te investeren in verduurzaming. We willen dat deze aanpassingen betaalbaar zijn of zichzelf op langere termijn terug verdienen. Veel huiseigenaren hebben nog geen plannen voor verduurzaming of (soms vermeende) praktische en financiële hobbels staan plannen in de weg.

We zetten daarom in op een toename in bewustwording van het belang en urgentie van verduurzaming. En goede ontsluiting van kennis over duurzame mogelijkheden, subsidies en regelingen voor verduurzaming en besparingsmogelijkheden door verduurzaming. Dit doen we actief en zoveel mogelijk doelgroepgericht. We willen vraag en aanbod op elkaar afstemmen en zetten ons in om partijen te verbinden en kennis te laten delen.

Om energie te besparen en onze welzijn en welvaart te bevorderen stimuleren we inwoners zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale producten en diensten.

Mijlpalen:

Korte termijn (voor 2020)

 • 1,5% energiebesparing per jaar door huishoudens
 • Bij gronduitgifte door de gemeente is de eis dat de bebouwing minimaal energieneutraal wordt uitgevoerd.
 • Vergroten aandeel duurzame woningen op basis van de energielabels
 • Onze prestatieafspraken met woningcorporaties bevatten een strategie en uitvoeringsaanpak verduurzaming die aansluit bij het Duurzaamheidsplan

Lange termijn (voor 2050)

 • Alle woningen energieneutraal
 • Geen gasverbruik meer door huishoudens

Indicatoren:

 • Woning dichtheid
 • Duurzame materialen
 • Lucht- en lichtkwaliteit
 • Levensloopbestendigheid
 • Gezondheid (emissie in woonruimte)
 • Welvaart (stimuleren van lokale economie)

Condities:

 • Bewustwording
 • Betrokkenheid

Randvoorwaarden:

 • Wettelijke eisen aan woningen


Startdatum
januari 1, 2017
Einddatum
Startdatum: 1 januari 2017
Einddatum:
Afdeling:
Trekker:
Partners:
Kosten:
Budget:
Toelichting:Onderwerpen


Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
Big Data - Analyseren Veers Energieverbruik 18 januari 2017
Duurzaamheidsadvies voor Zelfbouwers 1 oktober 2016 Mensen die een nieuwe woning gaan bouwen kunnen via de gemeente Veere een gratis duurzaamheidsadvies krijgen. Dit wordt gedaan op het moment dat er een schetsontwerp van de nieuw te bouwen woning is gemaakt. Zo kan het ontwerp nog optimaal aangepast worden op de duurzaamheid mogelijkheden.
Project Warmtescans Halve Maanstraat Oostkapelle 19 december 2016 De Werkgroep Duurzaam Oostkapelle gaat in de Halve Maanstraat aan de slag met het maken van warmtescans van de woningen. Dit gaat gecombineerd met een gesprek met de inwoner.

Het doel is dat de inwoner inzicht krijgt in de kwaliteit van de woning en overgaat tot bijvoorbeeld het isoleren van de woningen.

Bij voldoende interesse kan er collectief worden ingekocht en kan de pilot worden voortgezet naar andere straten en kernen.
Provinciale Impuls Wonen 19 juni 2017 De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs renoveren met een minimum van drie aaneengesloten rijwoningen. Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties kunnen subsidie aanvragen.
Zeeuws Energieakkoord 18 januari 2017 1 januari 2045

Deelnemers

Geen deelnemers.

BronnenBronnen gemaakt op deze pagina

Geen bronnen.

Alle bronnen voor dit project

  Pagina naam Titel Auteur(s) Datum
www.zeeland.nl/piw Resource Hyperlink 00273 www.zeeland.nl/piw Mark Minderhoud juni 21, 2017