Provinciale Impuls Wonen

De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs renoveren met een minimum van drie aaneengesloten rijwoningen. Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties kunnen subsidie aanvragen.

Er worden meerde informatiebijeenkomsten gehouden, waaronder ook één in de gemeente Veere. Dit gebeurt op:

- 22 juni 2017 in de Couburg in Koudekerke van 18.30 tot 20.30 uur

Voor meer informatie over de subsidieregeling kijkt u op www.zeeland.nl/piw. Op deze website vindt u ook het digitale aanvraagformulier. Indien u een vraag hebt, kunt u contact opnemen via [[1]].


De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen, samenvoegen of bloksgewijs renoveren met een minimum van drie aaneengesloten rijwoningen. Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties kunnen subsidie aanvragen.


Startdatum
juni 19, 2017
Einddatum
Startdatum: 19 juni 2017
Einddatum:
Afdeling: RO
Trekker: Provincie Zeeland
Partners: Mark Minderhoud, Alex Brunke
Kosten: 0 €
Budget: Provinciale Subsidie
Toelichting:Referenties