Route 08- Energieneutraal

Doelstelling: De CO2 uitstoot terugdringen.

Strategie:

Windenergie, zonne-energie en energie uit water zijn belangrijke vormen van duurzame energie om in de gemeente Veere  energiedoelstellingen te halen.

Mét alle in de gemeente Veere opgewekte duurzame energie zijn we voor 17% energieneutraal. Zonder lokaal opgewekte, maar niet (aantoonbaar) lokaal toegepaste duurzame energie (bijv. de windmolens op Neeltje Jans) zijn we 6% energieneutraal. Wij spreken van een energieneutrale gemeente Veere in het eerste geval. Maar we streven ook naar een energieneutrale gemeente  waarin alle huishoudens en bedrijven in de gemeente Veere zelf energie neutraal zijn.

We promoten vormen van duurzame energieopwekking en energieopslag. We geven ruimte om zelf energie op te wekken. Lokale regels bij het toestaan van  initiatieven om duurzame energiebesparende maatregelen te realiseren versoepelen we. Bij het toepassen van vormen van duurzame energie in de gemeente Veere vinden we de landschappelijke inpassing en behoud van de kwaliteit van de omgeving een voorwaarde.

Het aandeel windenergie in de gemeente Veere is al groot. Windmolens concentreren we op Neeltje Jans. Op het eiland Walcheren zijn (grote) windmolens niet gewenst. We maken de komende jaren wel één of enkele tijdelijke proefopstellingen met kleinere, innoverende, landschappelijk inpasbare windmolens mogelijk.

De potentie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in de gemeente Veere is groot voor met name bedrijven en particuliere huishoudens.       

Mijlpalen:

Korte termijn (voor 2020)

 • De totale gemeente Veere energieneutraal mét lokaal opgewekte maar niet lokaal toegepaste duurzame energie (bijv. windmolens Neeltje Jans)

Lange termijn (voor 2050)

 • De totale gemeente Veere energieneutraal zonder lokaal opgewekte maar niet lokaal toegepaste duurzame energie (bijv. windmolens Neeltje Jans)
 • We gebruiken geen niet hernieuwbare energie meer

Indicatoren:

 • Energieneutraliteit

Condities:

 • Bewustwording
 • Betrokkenheid
 • Innovatie stimuleren, kennis en kunde (mede een rol van overheid)
 • Financiering (mede een rol van de overheid)
 • Stimuleren van energiecoöperaties (mede een rol van de overheid)
 • Energieverdeling (smart grid)
 • Energieopslag 

Randvoorwaarden:

 • Regel- en wetgeving
 • Trias energetica
 • Indicatoren van route leefbare fysieke ruimte

Startdatum: 1 januari 2017
Einddatum:
Afdeling:
Trekker:
Partners:
Kosten:
Budget:
Toelichting:
Subprojecten

Project Startdatum Einddatum Samenvatting
EU project PECS 'Energie neutrale Jachtwerf Oostwatering' 18 januari 2016
Postcodestroom - 'Delen van het Dak' 16 januari 2017 Dak beschikbaar stellen als gemeente voor burgers om hier zonneënergie op te wekken. Concept is van SAMAN uit Zierikzee
Project- Windpark Bouwdokken 1 september 2016 E-connection gaat 9 windmolens bouwen van ieder 4.2 MW en wat een totaal levert van 128 miljoen kWh. Dit is goed om 42.000 woningen van elektriciteit te voorzien.
Zonnepark Koudekerke (energieneutraal dorp) 1 oktober 2016 Gisteren hebben we de resultaten van het onderzoek 1e fase uitwerking Energieneutraal Koudekerke/Dishoek gepresenteerd aan de stuurgroep van het Dorpsplan, waarin o.a. Dorpsraad en Ondernemersvereniging zitting hebben. Men heeft zowel op het voorstel voor de opzet van energiecollectief als onderdeel van de coöperatie Zeeuwind als op het plan voor het zonnepark op de oude stortplaats positief gereageerd. Men wil e.e.a. graag volgens voorstel doorzetten.

In dit verband heeft de Dorpsraad zich voorgenomen om op dinsdagavond 14 maart 2017 een bijeenkomst met het thema duurzaamheid te organiseren, na afloop van hun jaarvergadering, die meestal een half uurtje duurt.

We zien dit als een prachtige gelegenheid om en het duurzaamheidsplan van de gemeente uit te dragen op dorpsniveau en tegelijkertijd de 1e fase uitwerking Energieneutraal Koudekerke/Dishoek te presenteren en het voorgenomen energiecollectief in de steigers te zetten.

Als dit idee ook jullie aanspreekt dan stel ik voor dat rond de 20e januari 2017 een bijeenkomst van de klankbordgroep Energieneutraal Koudekerke/Dishoek wordt georganiseerd op het gemeentehuis, waarbij naast de leden van de klankbordgroep ook de vzt/secr. Van de Dorpsraad (Anton van Haperen, zie voor mailadres c.c.) en de vzt. Van de Ondernemersvereniging (Rien Oostdijk, zie voor mailadres c.c.) worden uitgenodigd.

Dit overleg van de klankbordgroep heeft dan tot doel om het rapport uitwerking 1e fase definitief te maken en de bijeenkomst van 14 maart vorm te geven en voor te bereiden.