Professionaliseren in de praktijk

Stappenplan curriculumontwikkeling

 1. Visie op onderwijs en onderzoek in Living Labs ontwikkelen
 2. Maatschappelijk relevante thema's, beroepsproducten en competenties selecteren / definiëren
 3. Competentiebreakdown opstellen
 4. Ontwikkeling van toetsing en toetsprogramma, uitvoeringsregeling / OER en synopsis
 5. Living Labs ontwikkelen
 6. Kennismanagement / BoKS ontwikkelen
 7. Training en begeleiding van betrokkenen in de Living Labs

1. Visie op onderwijs en onderzoek in Living Labs ontwikkelen

Integratie onderwijs en praktijkgericht onderzoek
Gezamenlijk aan breed gedragen verbeteringen werken.jpeg

2. Maatschappelijk relevante thema's, beroepsproducten en competenties selecteren / definiëren

Competenties systeemdenken

Samen verbeteringen vinden voor maatschappelijke vraagstukken.png


3. Competentiebreakdown opstellen

Overzicht van

 • Relevante kennis en vaardigheden
 • Leerdoelen
Voorbeeld van een competentiebreakdown, bestaande uit een overzicht van relevante beroepsvaardigheden, inhoudelijke thema's en het proces om verbeteringen voor en met de praktijk te vinden.


4. Ontwikkeling van toetsing en toetsprogramma, uitvoeringsregeling / OER en synopsis

 • Discussie over (creatieve) toetsvormen (kennis en vaardigheden)
 • Portfolio, inclusief dashboard
 • Toelichting op leerdoelen en toetsing


5. Living Labs ontwikkelen

.

6. Kennismanagement / BoKS ontwikkelen

.

7. Training en begeleiding van betrokkenen in de Living Labs

Referenties


Hier wordt aan gewerkt of naar verwezen door: Professionaliseren in de praktijk