Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland
Titel: Het burgerperspectief op gevaren in Zeeland
Samenvatting: De inzichten van dit onderzoek dragen bij aan het doel inwoners meer zelf- en samenredzaam te maken bij crisis en gevaar in Zeeland. Het onderzoek geeft duidelijkheid over de risico-inschatting van inwoners op gevaar, op welk gebied en via welke kanalen inwoners informatie over eventuele gevaren willen krijgen, en wat de huidige zelf- en samenredzaamheid is onder de inwoners.
Datum: 30 april 2021
Tags: Verdieping, Zeelandpanel, Veiligheid
Type: Rapport
,,