Het Interreg project FRESH4Cs gaat verspilling van water tegen en zorgt voor alternatieve duurzame waterbronnen voor gebruikers in de kustregio's Er zijn vijf proeflocaties opgezet in Nederland, België en Groot-Brittannië om alternatieve methoden voor zoetwatervoorziening te testen en installeren. KCOI is betrokken bij de pilot van Dow. De ambitie in deze pilot is om tegen het eind van het traject een plan klaar te hebben voor kreekruginfiltratie in de Braakman.

We verkennen in dit project wat geschikte innovatieve samenwerkingsvormen en business cases zijn om de implementatie van deze technologieën te versnellen. In het voorjaar kwamen landbouwers en partners bij elkaar op communicatiecentrum de Boerderij van Dow. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over een duurzame watervoorziening voor boer en bedrijf en hoe zij met elkaar samen kunnen werken. Daarnaast wordt er in de komende periode met landbouwers gesproken om hun behoeften en wensen rondom een business model in kaart te brengen.

Op 23 november is de laatste workshop waarbij de resultaten van het project worden gepresenteerd met een bezoek aan de spaarbekkens van Evides en het gebied waarin de kreekruginfiltratie heeft plaatsgevonden. Tijdens deze dag deelt KCOI de resultaten uit de gesprekken met landbouwers en worden er een aantal scenario's besproken voor een definitief business model.

Bekijk hier de video van de pilot in de Braakman.