Ons team

Nilab Raufi

Nilab Raufi

Afstudeerstagiair

Nilab Raufi studeert Bedrijfskunde aan HZ en zit in haar vierde jaar. Momenteel loopt ze stage binnen het Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren en doet ze onder begeleiding van Frank Peeters onderzoek naar toekomstbestendige MKB, in samenwerking met Dockwize. Als beroepsproduct voor haar scriptie zal ze een toekomstbestendigheidsscan maken voor ondernemers.

Ageeth van Maldegem

Ageeth van Maldegem

Coördinator

Ageeth van Maldegem doceert Waardegericht Innoveren aan de HZ. Zij rondde haar Master Marketing af aan de Universiteit van Maastricht en is al twintig jaar actief betrokken bij de marketingaspecten van nieuwe producten en diensten. Sinds 2007 is zij verbonden aan de Academie voor Economie en Management van de HZ University of Applied Sciences. Ze is gepromoveerd aan de Cranfield University met een onderzoek naar de wijze waarop MKB-organisaties tot verbeterd klantinzicht kunnen komen en zo hun innovatiesucces kunnen vergroten. De uitkomsten van het promotieonderzoek komen tot uiting in concrete handleidingen en worden toegepast in opleidingsprogramma’s van de HZ University of Applied Sciences. Ageeth werkt nog steeds samen met deskundigen van de universiteit in Engeland. Belangstellenden die meer informatie willen, kunnen een mail sturen naar Ageeth via a.van.maldegem@hz.nl.

Dominique van Keeken

Dominique van Keeken

Onderzoeker

Dominique van Keeken is onderzoeker binnen het HZ Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren. Zij heeft haar Master Management of Innovation afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Dominique voert onderzoek uit bij verschillende Interreg projecten zoals Smart Services Bridge en From Sea to Society. Daarnaast begeleidt zij ook studenten o.a. in de minor “Innovatie in het MKB”. Haar interesses liggen op het gebied van open innovatie, digitale transformatie en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen.

Frank Peeters

Frank Peeters

Onderzoeker

Frank Peeters is handelsingenieur van opleiding en sinds 2003 verbonden aan de HZ University of Applied Sciences. Hij doceert Information Literacy aan international business studenten en begeleidt minorstudenten bij diverse onderzoeksopdrachten. Daarnaast participeert hij als onderzoeker in het Interreg-project rond Circular Bio-based Construction Industries. Frank heeft grote affiniteit met digitale technologieën, een scherp oog voor detail en een drive to get things done.

Stef Bleyenberg

Stef Bleyenberg

Onderzoeker

Stef Bleyenberg is onderzoeker binnen het HZ Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren. Hij heeft de opleiding Commerciële Economie afgerond op de HZ. Voor het kenniscentrum voert hij onderzoek uit voor verschillende Interreg-projecten zoals FRESH4Cs en Smart Services Bridge. Daarnaast begeleidt hij studenten in de minor Innovatie in het MKB en vervult hij een ondersteunende rol in andere onderzoeksprojecten van KCOI. Zijn eigenschappen zijn analytisch, nauwkeurig en flexibel. Zijn expertise ligt op het gebied van (sociale) impact en duurzame innovatie.

Mariska Polderman

Mariska Polderman

Projectmanager

Mariska Polderman-Karreman houdt zich binnen het Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren bezig met projectmanagement en communicatie rondom de lopende projecten. Ook is ze betrokken bij de minor Innovatie in het mkb. Als projectleider van het Europese project FACET is zij verantwoordelijk voor het algehele projectmanagement. Haar eigenschappen zijn het goed kunnen plannen en organiseren, verbindend, resultaatgericht, dienstverlenend en ondernemend. Haar expertise ligt op het vlak van projectmanagement en communicatie.