Disclaimer HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren, (hierna 'KCOI'), onderdeel van HZ University of Applied Sciences, verleent je hierbij toegang tot de website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

KCOI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen aan je te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid

KCOI spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van KCOI.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KCOI nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij KCOI. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van KCOI, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Voor de juiste werking van de website en voor het meten van het bezoek door gebruikers maakt KCOI gebruik van cookies. Lees hier meer over de in de cookieverklaring.