Inleiding door Jo-Annes de Bat

De Zeeuwse economie is in beweging, maar blijft in het derde kwartaal van 2022 redelijk op peil. Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten wij in blijven investeren.

Klimaat, energieverbruik, de toenemende schaarste aan grondstoffen, ruimtegebrek en de stikstofthematiek hebben een groeiende impact op onze economie.

Toekomstgericht ondernemen is dan ook een uitdaging voor iedereen, zeker in tijden van hoge energie- en grondstofkosten.

Om ondernemers te ondersteunen organiseert Provincie Zeeland in januari 2023, samen met partners, een vervolg op het MKB-energieontbijt. In de eerste plaats om ondernemers te spreken die onder de hoge energiekosten dreigen te kapseizen, maar ook om te luisteren wat wij als provinciebestuur kunnen doen om precies dat te voorkomen.

In de loop van 2023 zullen wij, samen met de gemeenten, regionale sessies organiseren. De feedback die wij daar verzamelen, zullen wij gebruiken voor de opzet van een ondernemersloket. Dat moet dienen om Zeeuwse MKB-ers wegwijs te maken in de financiële regelingen die zijn getroffen om de energietransitie te bekostigen. Daarnaast zullen coaches via het “Expertplatform Energiebesparing MKB en kantoren” ondernemers bijstaan in het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Voor acute hulp kunnen ondernemers nu al terecht bij het SOS-initiatief van Dockwize. Samen werken wij op deze wijze aan een toekomstbestendig Ondernemend Zeeland.Contactpersonen

Ageeth van Maldegem

Ageeth van Maldegem

Over deze publicatie

Datum: 21/12/2022
In samenwerking met: Provincie Zeeland, NV Economische Impuls Zeeland, Economic Board Zeeland
Auteur(s): Ageeth van Maldegem, Frank Peeters, Luc Verschuren