Inleiding door Eric de Ruijsscher

Samenwerken! Zeeland is naar mijn mening als geen andere regio in staat om de grote uitdagingen waar wij voor staan aan te pakken, als we maar blijven samenwerken. Dat is zo kort na de provinciale statenverkiezingen zeer actueel. Partijen zijn nu met elkaar in gesprek om een coalitie te vormen en samen de koers voor de komende jaren uit te zetten. Een koers die onze provincie hopelijk nog aantrekkelijker, ondernemender en innovatiever maakt.

Eenvoudig is dat niet, want wij staan voor een

aantal grote uitdagingen op het gebied van

duurzaamheid, woningbouw en het vestigingsklimaat. Vanwege de complexiteit van die uitdagingen is het cruciaal dat wij deze eensgezind aanpakken, de politiek samen met ondernemers, het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties.

Als grootste Zeeuwse werkgeversvereniging zetten wij ons al vele jaren in voor

de ontwikkeling van de Zeeuwse economie. Ik wil benadrukken dat Zeeland een groeiregio is, wat betreft inwoners en wat betreft economische activiteit. De ambitie om te blijven groeien, is noodzakelijk omdat deze groei bijdraagt aan de gewenste, brede welvaart ten behoeve van alle (nieuwe) Zeeuwen.

Voorafgaand aan de verkiezingen hebben wij onze ondernemersstandpunten gepresenteerd die nodig zijn voor een gezonde, Zeeuwse economie. Ik ben verheugd dat een aantal van onze standpunten in de partijprogramma’s is meegenomen. Wij blijven hierover natuurlijk in gesprek met alle partijen, niet alleen de politieke, om samen te werken aan een economisch sterk Zeeland.Contactpersonen

Frank Peeters

Frank Peeters

Over deze publicatie

Datum: 19/04/2023
In samenwerking met: NV Economische Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Economic Board Zeeland
Auteur(s): Frank Peeters, Ageeth van Maldegem, Luc Verschuren