Bevindingen kennismakingssessie 24 mei 2022

Het was fijn om de buren beter te leren kennen en samen te dromen. Er was veel betrokkenheid en kennis aanwezig tijdens de gesprekken. We zijn samen met ruim 30 collega’s van Scalda en HZ op verkenning gegaan naar onze gezamenlijke ambities, wensen en ideeën voor een O2Lab in Zeeland.  

De eerste contouren zijn geschetst. Bekijk hier de Sfeerimpressie 24 mei O2Lab Zeeland

Daarna zijn we met het projectteam bij elkaar gekomen en hebben we de voortgang van O2LAB Zeeland besproken. Hierbij de bevindingen:

Onze impactdroom - Hoe kunnen we kinderen en jongvolwassenen leren en ondersteunen om samen in een regionaal ecosysteem op een ondernemende manier aan de slag te gaan met maatschappelijke vraagstukken?

 Of dit nu een proeftuin, hub of clubhuis is, ons doel is het realiseren van een leeromgeving die inspeelt op maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen die vertaald kunnen worden naar 'bedrijfsmatige' opdrachten voor de leerlingen en studenten waarbij regionale partijen onderdeel zijn van de leeromgeving.

Al genoemde concept principes- studenten betrekken in zo vroeg mogelijk stadium; trainen van ondernemend gedrag/competenties; vo-mbo-hbo insteek; duurzaam ondernemerschap met balans tussen winst en maatschappelijke impact maken.

De volgende aspecten zijn van belang: 

  1. Huidige situatie: Wat speelt er nu op het gebied van ondernemerschapsonderwijs? Wat zijn hier de resultaten van? Wat kunnen wij hiervan leren en meenemen in de ontwerpprincipes van de leeromgeving?
  2. Maatschappelijke vraagstukken & impact: Wie en wat is er nodig om impact te kunnen maken en met vraagstukken aan de slag te kunnen die geen eigenaar hebben? Welke partners zijn daarvoor nodig? Welke rol spelen wij en andere regionale spelers hierin?
  3. Onderwijskundig: Hoe kunnen we een omgeving creëren vanuit het onderwijs die bovenstaand mogelijk maakt?
Onderzoek

Graag willen we de gewenste ontwerpprincipes verder verkennen om zo deze impactdroom te kunnen realiseren!    

In de tussentijd hebben we naast de eerste kennismakingssessie ook al veel HZ en Scalda collega's geinterviewd. Welke visie hebben onderwijsprofessionals op ondernemerschap? In welke cursussen werken studenten aan ondernemerschapsvaardigheden? Wat mist er nu nog?  

Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met studenten; Waar denken studenten aan bij het begrip ondernemerschap? Denken studenten dat ondernemerschapsvaardigheden belangrijk zijn bij hun toekomstige baan?  

Klik hier voor algemene informatie over het project  

Vervolgsessie 16 november 2022

Via O2LAB Zeeland willen we met studenten, bedrijven en onderwijsprofessionals initiatieven en samenwerkingsverbanden op gang brengen. Daarom organiseren we vervolgsessie op woensdagmiddag 16 november.    

In deze sessie gaan we samen op zoek te gaan naar de beste manier om leeromgevingen te versterken en te verbinden. We gaan aan de slag met het delen bestaande initiatieven en pitchen van nieuwe initiatieven. Daarbij willen we samen gaan werken aan de volgende vragen: Op welke manier kan een initiatief voor jou van toegevoegde waarde zijn? Wat kunnen we verbeteren in onze eigen omgevingen? Zou jij je initiatief kunnen/willen verbinden aan O2lab Hub Zeeland c.q. door ontwikkelen en wat is daarvoor nodig?

Datum: 16 november 

Locatie: 

Tijdstip: 13.00 uur - 17.00 uur

Meld je via deze link aan