O2Lab

O2lab hub Zeeland voor versterking van ondernemerschapsonderwijs

O2 staat voor Ondernemerschap en Onderwijs. Ondernemende mensen nemen sneller zelf de regie in hun werk en loopbaan. 7 regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijsinstellingen en ondernemers uit de regio krijgen vanuit het nationale O2LAB programma een financiële impuls en ondersteuning om hun ondernemerschapsonderwijs te versterken.

Hiermee dragen deze 'O2LAB hubs' op regionaal niveau bij aan de missie van het O2LAB programma: meer ondernemendheid bij jongeren, professionalisering van docenten én betrokkenheid van de lokale ondernemers bij het onderwijs in Nederland.

Doelstellingen project O2lab Zeeland

O2LAB hub Zeeland heeft als doel studenten/leerlingen in de regio op verschillende manieren in aanraking te brengen met ondernemerschap en ondernemendheid.  De projectpartners:

·      brengen hiervoor het netwerk in kaart rondom ondernemerschapsonderwijs in Zeeland

·      brengen bestaande initiatieven rondom ondernemerschapsonderwijs samen om van te leren

·      maken vervolgens keuzes in de wijze waarop ondernemerschapsonderwijs in Zeeland verder gebracht kan worden met hulp van andere partijen

Een oriënterende verkennende start

Als eerste brengt de hub bestaande initiatieven en best-practices van ondernemerschapsonderwijs in de regio in kaart en worden de werking en opbrengsten daarvan onderzocht. Ook de wensen en behoeften bij diverse partijen voor het verder uitbouwen van het ondernemerschapsonderwijs worden geïnventariseerd.

Een Community of Practice voor het delen van knowhow en verdere professionalisering

De hub brengt vervolgens geïnteresseerde partijen samen, met experts in een community of practice (COP). Daar worden kennis en ervaringen uitgewisseld en verder onderzoek gedaan naar succesvol ondernemerschapsonderwijs. De opbrengsten van de COP leiden tegelijkertijd tot design van nieuwe initiatieven voor de (door)ontwikkeling van ondernemerschapsonderwijs. 

Nieuwe initiatieven

De nieuwe initiatieven die opgestart worden komen voort uit de verkenning en de opbrengsten van de Community of Practice. Voor de opstart van de nieuwe initiatieven worden aanvullende partijen gezocht die het initiatief professioneel sterk maken.

Projectbetrokkenen

HZ Kenniscentrum Ondernemen en Innoveren is vanuit HZ University of Applied Sciences betrokken in dit project:

Dr. Ageeth van Maldegem (coördinator KCOI), Mariska Polderman (projectmanager KCOI) en Dominique van Keeken (onderzoeker KCOI).

Partners

De partners in dit project zijn HZ University of Applied Sciences en Scalda.Onderwerpen