Inleiding

Fysiosoft richt zich op blessurepreventie bij ouderen. Hun nieuwste applicatie, Fylm, is een online bibliotheek met bewegingsoefeningen en natuurfilms. Hiermee wil Fysiosoft bewoners in de ouderenzorg ondersteunen bij hun dagelijkse bewegingsoefeningen. De verant- woordelijke bewegingsexpert kan een opname kiezen die precies is afgestemd op de behoeften van de mensen die hij begeleidt. Een druk op de spreekwoordelijke knop volstaat om de video-op-maat te starten.

Probleemstelling

Tijdens een pilotproject in 2020 stelden fysiotherapeuten van het Admiraal de Ruyterziekenhuis voor het eerst films samen uit het aanbod van Fylm. Op die manier hoopten zij extra beweegmomenten op vraag te kunnen aanbieden, alsook een stimulans te creëren voor bewegen in groepsverband.

Studenten Commerciële Economie van de HZ University of Applied Sciences hebben op basis van die ervaring een eerste beeld kunnen schetsen van de impact hiervan, zowel op de bewoners en zorgverleners, als op de zorginstellingen en zorgfondsen. Op de vraag of de zorgverstrekkers ook structureel zouden willen gebruik maken van de Fylm-applicatie bood het pilotonderzoek echter geen antwoord. Vandaar dit vervolgonderzoek, waarbij de acceptatiegraad bij zorgverstrekkers centraal staat, alsook de kansen en barrières voor een toekomstig gebruik van de Fylm-applicatie.

Methodologie

In een eerste fase van dit vervolgonderzoek experimenteerden zorgverstrekkers bij zorginstelling Ter Weel met alles wat Fylm te bieden heeft. Zij gingen in meerdere huiskamers van ouderen met specifieke zorgbehoeften met de applicatie aan de slag. Het onderzoeksteam werd bovendien uitgebreid met onderzoekers van het Lectoraat Ouderenzorg en een afstudeerder van de opleiding Sportkunde. Zij borgden dat niet alleen de acceptatiegraad bij zorgverstrekkers werd bestudeerd, maar dat ook de kwaliteit van de bewegingsoefeningen en de impact ervan op de bewoners onder de loep werden genomen.

Om een beter zicht te krijgen op het organisatieperspectief op innovatie werden twee interviews afgenomen met werknemers die beslissen over de aankoop van innovatieve producten en diensten. Om op te vangen wat er op de werkvloer leeft werden twee focusgroepen in het leven geroepen. De eerste bestaat uit vijf zorgverleners, de tweede is samengesteld uit een combinatie van zorgverleners, ICT-experts en bewegingsdeskundigen.

Resultaten

Van zodra de tweede focusgroep en een tweede ronde interviews zijn afgerond en verzamelde data geanalyseerd, kunt u de resultaten en vervolgstappen van dit onderzoek lezen op de website van het HZ Kenniscentrum Ondernemen & Innoveren: www.kcoi.nl.Contactpersonen

Stef Bleyenberg

Stef Bleyenberg

Over deze publicatie

Datum: 21/06/2022
In samenwerking met: Fysiosoft, Interreg 2 Seas Mers Zeeën
Auteur(s): Stef Bleyenberg, Frank Peeters, Dominique van KeekenReferenties